Förtydligande gällande fiskegräns


Fiskeförbud i Vadbäcken

Gäller tills vidare från 7 maj 2018 på grund av fredning av lekvandrande fisk. Förbudet gäller hela Vadbäcken, från Svedjesjön och inom en radie av 50 meter från mynningen till Åfjärden.


Är du intresserad av friluftsliv, fiske och fiskevård?

Vill Du vara med och göra Nätraälven till nästa lax- och öringälv i vår kommun?

I så fall kan du ta kontakt med
Andreas Högberg, 070 - 317 87 42
Jan Magnusson, 070-354 44 83
Torbjörn Jansson, 070-691 97 21

Mvh Nedre Nätraälvens FVOF


Maskmeteförbud

På grund av utsättning av havsöringssmolt i Nätraälven råder maskmeteförbud i strömsträckorna Kvarnforsen, Kyrkforsen, Hembygdsforsen, Gustafsfors och Hällforsen.


Om föreningen

Vår målsättning är att hela tiden förbättra fiskbestånden, återinsätta/stödinplantera hotade arter, förbättra reproduktionsförhållanden och skapa en naturlig, riklig reproduktion. Under 2008 och 2009 har enorma biotopinsatser utförts i älven, massor med lekgrus och stora stenblock har lagts ut och skapat mycket större lekytor och många nya ståndplatser. En ny, vacker bro, Hällforsbron, har ersatt den gamla.

Varje år sätter vi ut Hornavanröding i Gvalsjön. Inom hela fvo tillhandahåller vi stigar, vandringsleder, toaletter, vindskydd, grillplatser, fiskebryggor för Din trivsel. Allt arbete inom fvof utförs ideellt. Varje fiskekortskrona och drygt det går tillbaka till friluftsfrämjande och fiskefrämjande åtgärder för Din skull. Stöd vår verksamhet! Lös årsfiskekort!


Fiskevatten Fiskekort Historik Kontakta oss