Fiskekort

Senast uppdaterat: 28 nov 2023


Gvalsjön (endast dagkort)   Pris
Dagkort, Gvalsjön * 80:-
Älv & övriga vatten   Pris
Dagkort, personkort 50:-
Årskort, personkort ** 12 mån 250:-
Årskort, familj 12 mån 350:-
Dagkort för trolling/angeldon 70:-
Årskort person inkl. trolling/angeldon 12 mån 300:-
Årskort familj inkl. trolling/angeldon 12 mån 400:-

Ungdomar t.o.m 16 år fiskar gratis mot uppvisande av legitimation. Gäller ej Gvalsjön.

* Max. 3 fiskar/kort/spö
** Fiskeinformation och djupkartor ingår

För uppdatering från vanligt årskort till trolling/angling/ismete kort kontakta Magnus Hallebjer 070-5254420, 070-5255507 eller Andreas Högberg 070-3178742


Fångstregler

Max 3 fiskar/dygn/kort gäller inom hela FVO, undantagna arter är abborre, regnbåge och vitfisk. Endast fiske med ett spö/kort. Vid fiske med trolling-/anglings-/ismete-kort får fiske ske med max 6 redskap, (gäller ej strömmande vatten).

Strömmande vatten = Älven + sanningssundet från Saras brygga till FVO:s yttre gräns.

Flodpärlmusslan är totalfredad i hela landet. Bäckar och diken inom FVO iordningsställs fortlöpande till lekplatser och "barnkammare" = permanent fiskeförbud.

Tillfälliga fisken kan komma att tillåtas i framtiden (kräftor, höstsik, nejonöga m.m).

FVO begränsas mot havet av en linje från Brädgårdskajens nordöstra hörn, rakt norrut mot norra stranden (vita tavlor) samt en skyddszon 500 meter utanför denna linje (=nätförbud). Dessutom råder nätförbud i fiskådran mellan fastlandet och ön Köpmanholmen. (1/6 av sundets bredd och i djupaste delen samt i hela sundets längd plus 300 meter i båda ändarna). Fiskådran skall alltid vara fri från redskap och annat som hindrar/stör fiskens vandring upp till lekområdena.


Max-/minmått

Fisk Max-/minmått
Lax Minst 50 cm
Havsöring Minst 50 cm
Harr Minst 40 cm
Gös Minst 50 cm
Gädda Minst 40 cm, max 75 cm
Abborre Max 35 cm

Här köper du fiskekort

Fysiska försäljningsställen

  • Time i Bjästa
    Vardagar 06.30 - 18.00
    Helg 09.00 - 17.00
    tel. 0660 - 22 08 24
    Time på Facebook

Swish

Vårt nummer är: 123 419 54 67

Fiskekalender

Fiskeförbud 1 September - 31 Oktober.
Allt fiske i älven från utloppet i Åfjärden till dammen i Fors samt från Saras brygga och ut till fiskegräns mot havet.


Bra fiskeperioder

November - April
Angelfiske och pimpelfiske i alla sjöar utom Gvalsjön.

Mars - September
Rödingfiske i Gvalsjön (OBS! Speciellt kort krävs).

Maj
Spöfiske efter havsöring nedströms Nätraälven.

Juni - 31 Augusti
Harr/öring i Nätraälven. Gös, abborre/gädda i Åfjärden.


Fiskevatten Fiskekort Historik Kontakta oss