Nätraälven

Nätraån är Nätras svar på Mörrumsån. I ån vandrar, vår och höst, havsöring upp mot sina lekplatser. Under dessa perioder finns goda möjligheter att få kontakt med riktigt stor havsöring, under de senaste åren har det fångats ett antal havsöringar mellan 0,5 och 2 kg men även jättefiskar som t.ex. 13,7kg, 11,2kg och 8,6kg.

Sedan vintern 2007 är nu även den gamla Kubadammen ett minne blott, till alla sportfiskares stora glädje. Hällforsen har åter blivit synlig och har återställts till sitt ursprung, detta borgar för en framgångsrik vandring upp till lekplatserna för våra öringar. Vidare så har även laxbygget, hembygdsforsen och kyrkforsen blivit iordningställda med ståndplatser för fisken. Vår förhoppning är att nätraälvens artegna laxar och öringar nu åter ska kunna fortplanta sig och ta tillbaka förlorade territorier. I nätraån fiskas också regnbåge och harr (både stationär och kustharr) med framgång.

Gvalsjön

Höga kustens egen fjällsjö Gvalsjön ligger på Sörtjärnshöjden, mellan Sörtjärn och Fors. Då Gvalsjön ligger på promenadavstånd från vägen är den ett perfekt utflyktsmål för familjer som vill kombinera fiske med korvgrillning och en stund i naturen. Vid sjön finns 3 grillplatser, 2 vindskydd, två toaletter samt sommartid även flytbryggor som gör det möjlig att fånga fin fisk även på fluga. I Gvalsjön har sedan 2019 planterats ut 300 kg röding årligen.

Fisken som sätts ut är Hornavanröding i storlekar mellan 0,5-1,0kg. Sjön bjuder på en härlig fiskeupplevelse med goda möjligheter till fina fångster. Det är inte ovanligt med fångst av röding på mellan 1-2kg. I samband med islossningen på våren brukar sjöns fiskar bjuda på riktig huggsexa! Gvalsjön är upplåten för fiske under perioden lördag v.8 - 14 september.

Åfjärden

Åfjärden ligger invid åmynnesvägen och har goda parkeringsmöjligheter. Sjösättningsplats för båt finns vid gamla timmeravlägget i Åmynnet. Vindskydd, grillplats, toalett samt handikappvänliga bryggor finns vid Va-bäcken i Åmynnet, samt ovanför Sanningssundet i Köpmanholmen.

Åfjärden har ett rikt bestånd av riktigt grov gös och gädda samt havsvandrande abborre. Havsöring vandrar genom Åfjärden mot sina lekplatser i Nätraån vilket bäddar för goda fångstmöjligheter. Regnbåge, id, braxen och lake är andra arter som finns representerade i Åfjärden.

Bra fiskeplatser

Längs med hela Kubalandet, sträckan från Sanningssundet upp emot Herrgårdsudden och vid Va-bäckens utlopp i Åfjärden fångas regelbundet fin abborre.

Utanför gamla pumpstationen vid Köpmanholmenvägen finns goda möjligheter till ett fint gäddfiske.

Lake fiskas under januari och februari med stor framgång utanför Nätraåns utlopp, ( där för övrigt den tidigare svenska rekordlaken fångades.

Skrikesjön

Skrikesjön ligger till höger om E4 några kilometer norr om Bjästa.

Skrikesjön är den djupaste sjön i vårt fiskevårdsområde (30m). I Skrikesjön finns stor gädda, abborre, braxen, ål samt ruda. Skrikesjön är bra för fiske året om, men sommartid kan det vara svårt att nå fisken utan båt.

Fröstdalssjön

Fröstdalssjön är belägen på Bjästamon, ca 3 km från slalombacken i Bjästa mot Sidensjö. Sjön är en riktig pärla för abborrfiskaren, och hyser riktigt stor abborre. Det fångas varje år ett antal abborrar med vikt över 1kg.

Nyckeln till det framgångsrika abborrfisket i sjön stavas Catch and release, de flesta som upptäckt denna sjö har på ett föredömligt sätt värnat beståndet genom att återutsätta de flesta stora abborrar som fångas. Sjön är även en utmärkt sjö för angelfiske vintertid, och kan bjuda på riktigt roligt gäddfiske.

Svedjefjärden

Svedjefjärden ligger längs med vägen mellan Köpmanholmen och Bjästa. Vid piren från köpmanholmsvägen finns vindskydd, grillplats och toalett. Sjön hyser periodvis stora mängder havsvandrande abborre samt grov gädda, (11kg:s fångades på angeldon under vintern 2008).


Fiskevatten Fiskekort Historik Kontakta oss